Zbliżenie. Literatura - kultura - język - translatoryka

Indeks: 8919

39,90 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo
  • Szybka dostawa Szybka dostawa
  • Zwroty Zwroty
Praca zbiorowa Zbliżenie – język, kultura, literatura, translatoryka jest kolejnymdokonaniem twórczym i organizatorskim Interdyscyplinarnego Koła NaukowegoDoktorantów Filologicznego Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Gdańskiego.Pierwszym wymiernym efektem działalności młodych pracowników naukowych,słuchaczy studiów doktoranckich, badaczy literatury, kultury i języka z całego kraju,jak też Komitetu Redakcyjnego wspomnianego Koła Naukowego była książka Lustro– literatura – kultura – język (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk2010), będąca pokłosiem sesji naukowej, która odbyła się w Gdańsku w 2007 roku,samodzielnie przygotowana i zredagowana przez debiutujących w tej roli doktorantów.Przedkładany tom jest również efektem ich pracy, kolejnym doświadczeniemintelektualnym i osiągnięciem edytorskim.Jak zauważa recenzent części literaturoznawczej, tom artykułów młodych badaczyz różnych ośrodków naukowych w kraju jest inicjatywą bardzo cenną i interesującąze względu na podejmowaną w poszczególnych pracach problematykę. Podobnąopinię wyrażają recenzenci oceniający pozostałe partie książki – prace autorówreprezentujących różne dziedziny humanistyki: kulturoznawstwo, językoznawstwo,translatorykę. Wyrażając uznanie organizatorom konferencji i współautorom książki,sugerują, że nie jest ona jednak pozbawiona niedoskonałości. Wskazują więcmożliwości wyjścia z sytuacji. Przy okazji pragnę podziękować recenzentom za poniesionytrud, a przede wszystkim za krytyczne uwagi, które pomogły młodemu KomitetowiRedakcyjnemu zdystansować się do merytorycznych aspektów przedłożonychartykułów, często autorstwa ich koleżanek i kolegów, wprowadzić dyscyplinęwydawniczą, usunąć w miarę możliwości wspomniane niedoskonałości.W niniejszej pracy nadrzędnym zagadnieniem, które skupia, koncentruje i organizujewszystkie teksty językoznawcze, kulturoznawcze, literaturoznawcze i translatorskiew jedną całość jest fenomen zbliżenia. Przywołane w tytule zbliżeniaprzybierają wielorakie znaczenia i konotacje, od związków kulturowych, ideowych,literackich, językowych, geograficznych po erotyczne. Ta różnorodność interpretacyjnaznalazła odbicie w kompozycji książki, w podziale materiału na dwie zasadniczeczęści. W pierwszej znalazły się prace o profilu literaturoznawczym i kulturoznawczym,w drugiej – językoznawczym i translatorskim.Najważniejszym w tym przedsięwzięciu intelektualno‑edytorskimwydaje siębyć to, że kolejny tom jest doskonałym przeglądem tematów, perspektyw poznawczych,metodologicznych stanowisk, stylu myślowego, wreszcie sposobu widzeniai przeżywania świata młodych twórców, naukowców, reprezentujących różne dziedzinypolskiej humanistyki.
8919

Opis

Rodzaj oprawy
miekka
Liczba stron
320
Format książki
175x240
Wydawnictwo
WUG
Autor
Irena Fiałkowska-Janiak i inni (red.) 
Rok wydania
2011

16 innych produktów w tej samej kategorii: